TRANSBANG Japanese package forwarding service is awesome.

by YICK CHEUNG W*** 2023/07/19
237

今次日本集運有成25.4kg,主要係玩具重過平時買開嗰啲衫好多,幫手搬入屋NZ post個大隻佬都話重,問我係乜嘢嚟。

最緊要就梗係阿仔啲玩具啦,估唔到Minecraft响全世界最出得最多產品嘅地方,都係日本,我呢度曾經見過嘅都係得文具(1/3)

TRANSBANG Japanese package forwarding service is awesome.